Završna konferencija projekta IPA IIIc – Nastavak izgradnje komunalne infrastrukture u Industrijskoj zoni JANJEVCI

U četvrtak 29. kolovoza 2013. godine završen je projekt “Nastavak izgradnje infrastrukture u Industrijskoj zoni JANJEVCI” u Donjem Miholjcu. Projektom koji je trajao 18 mjeseci izgrađena je suvremena prometnica u dijelu industrijske zone, kao i odvodnja otpadnih voda, oborinska kanalizacija sa separatorom, industrijski kolektor i vodoopskrba u zoni. Projekt je vrijedan oko 1.120.000,00 eura, a čak 75% sredstava osigurala je Europska unija, dok su ostatak sredstava osigurali Grad Donji Miholjac i Miholjački poduzetnički centar – Lokalna razvojna agencija. Pomoć u sufinanciranju Gradskog dijela sredstava dalo je i Ministarstvo poduzetništva i obrta, koje je sudjelovalo sa 900.000,00 kuna. Izgradnjom ove infrastrukture osiguravaju se uvijeti za investiranje u poduzetničke objekte.Thursday 29th August 2013 was the end date for “Continued infrastructure construction in Industrial zone Janjevci” project in Donji Miholjac. Through this project a modern road has been built in a part of the industrial zone, as well as sewage system, drainage system with a separator, industrial collector and water supply throughout the zone. Project value is 1.120.000,00 € and as much as 75% of the funds was provided by the European Union, while the rest of the funds were secured by City of Donji Miholjac and Miholjac entrepreneurial center – Local development agency. Ministry of entrepreneurship and crafts helped finance the City’s share in the project with 900.000,00 kn. Construction of this infrastructure secures conditions for investing in entrepreneurial buildings.

Završna konferencija projekta održana je u četvrtak u dvorcu Mailath, na kojoj su sudionicima konferencije prezentirani rezultati i koristi ovog projekta, kao i planovi za ulaganje u izgradnju privatnih projekata. Rezultate je predstavila Anela Šovagović, asistent na projektu. Planove ulaganja kao i investiranje u izgradnju nove zgrade Poduzetničkog inkubatora “Osvit” predstavio je Valent Poslon, voditelj projekta.

Pozdravne riječi i čestitke na uspješno završenom projektu uputili su Zoran Kovač, gradonačelnik grada Donjeg Miholjca i Dragan Vulin, zamjenik župana Osječko-baranjske županije. Čestitke na uspješnom završetku projekta uputila je Andrijana Anić Antić, predstavnica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, sa željom da se nastave ovako uspješni projekti u Gradu Donjem Miholjcu, a za što postoje potrebni stručni kapaciteti u Miholjačkom poduzetničkom centru – Lokalnoj razvojnoj agenciji.

Prezentacije u MS Powerpoint formatu možete preuzeti u dnu stranice.

Predstavljanje rezultata projekta
Predstavljanje rezultata projekta
Predstavljanje investicija u Industrijskoj zoni
Predstavljanje investicija u Industrijskoj zoni
Klizi na vrh