ZIPi

NAZIV PROJEKTA

ZIPi – Završetak izgradnje poslovne infrastrukture

REFERENTNA OZNAKA

KK.03.1.2.03.0042

NOSITELJ PROJEKTA

Grad Donji Miholjac

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

14.846.569,96 HRK

BESPOVRATNA SREDSTVA

9.648.501,19 HRK

SREDSTVA GRADA

5.198.068,77 HRK

PROGRAM

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020

RAZDOBLJE PROVEDBE

10. lipnja 2019. godine do 10. lipnja  2022. godine

OPIS PROJEKTA

Ovim projektom će se nastaviti izgradnja zajedničke komunalne infrastrukture u Industrijskoj zoni „Janjevci“ u okviru kojih radova će se izgraditi sljedeća infrastruktura:

 

Naziv stavkeKoličina
Ceste i staze (m2)11.012,40
Parkiralište (m2) 3.285,00
Oborinska odvodnja (m)1.210,50
Sanitarno fekalna kanalizacija (m)1.233,00
Crpne stanice (kom)2
Vodovodna mreža (m)2.015,00
Javna rasvjeta (m)1.610,00
Uređene zelene površine (m2)4.000,00
Klimatološka stanica (kom)1
SVRHA PROJEKTA

Kroz ulaganje u proširenje i poboljšanje kvalitete infrastrukture u Industrijskoj zoni „Janjevci“ stvoriti uvjete za privlačenje novih investicija i otvaranje novih radnih mjesta. 

Ulaganjem u proširenje postojeće zajedničke osnovne infrastrukture osigurat će se uvjeti za aktiviranje novih građevinskih parcela u zoni. Nakon proširenja zajedničke osnovne infrastrukture od sadašnjih 26 parcela različitih veličina formirat će se nove parcele podobne za ponudu investitorima. Kako će se raditi spajanje, ali i parceliranje nekih parcela, veličine parcele će biti od 8.000 do 10.000 m2.

Proširena komunalna infrastruktura otvara mogućnost za aktiviranje novih 455.495 m2 građevinskih parcela. Ovakvom pripremom će se poduzetnicima ponuditi oko 50 novih građevinskih parcela. Izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete je dodatni element, koji do sada nije bio u Industrijskoj zoni. Izgradnjom javne rasvjete će se podići standard zone, ali će se i poboljšati sigurnost prometa na cestama, te značajno doprinijeti i sigurnosti imovine poduzetnika u zoni.

S obzirom na mogućnost spajanja građevinskih parcela prema potrebama investitora, planirani broj novih investitora je 30. Time će se zadovoljiti potrebe i mogućnosti gospodarstva za rast i razvoj.