Parcele u zoni

Sukladno Urbanističkom planu uređenja Industrijska zona „Janjevci“ prostire se na površini od 1.273.421 m2.

U Industrijskoj zoni „Janjevci“ definirane su površine za izgradnju poduzetničke infrastrukture i površine čija namjena je izgradnja poduzetničkih objekata u kojima će se obavljati gospodarske djelatnosti.

Površine na kojima je izgrađena javna komunalna infrastruktura, ili će prema Urbanističkom planu uređenja Industrijske zone biti izgrađena komunalna infrastruktura zauzimaju ukupnu površinu 210.436 m2.

Građevinske parcele u industrijskoj zoni namijenjene za gradnju poduzetničkih objekata ukupno zauzimaju 1.054.933 m2:

k.č.br.površina u m2Izgrađenost
110718.714Izgrađeno
1108/12.181Izgrađeno
1108/29.331Neizgrađeno
1108/3 624Izgrađeno
1108/42.762Izgrađeno
1108/51.806Izgrađeno
1108/61.799Izgrađeno
1108/72.104Izgrađeno
1108/82.094 Izgrađeno
1108/91.405Izgrađeno
1108/101.078Neizgrađeno
1108/11169Izgrađeno
1108/12121Izgrađeno
1108/13292Izgrađeno
1108/1455Izgrađeno
1108/16942Izgrađeno
1109/158.674Izgrađeno
111076.047Izgrađeno
1112/2 79Izgrađeno
1112/81.950Izgrađeno
1112/9653Izgrađeno
1112/1360Izgrađeno
1112/1469Izgrađeno
111530.861Izgrađeno
1116/110.538Izgrađeno
1116/725.470Izgrađeno
1116/1010.500Izgrađeno
1116/131.501Izgrađeno
1116/1545Izgrađeno
11182.185Izgrađeno
1119/111.558Izgrađeno
1119/411.225Izgrađeno
1119/610.313Izgrađeno
1121/19.180Izgrađeno
1121/3 4.139Izgrađeno
1121/4933Izgrađeno
1121/518.316Izgrađeno
1121/75.428Pravo građenja
1121/103.364Pravo građenja
1121/112.620Pravo građenja
1122127.676Neizgrađeno
1124/330.651Izgrađeno
1124/445.218Neizgrađeno
1124/57.171Izgrađeno
1124/649Izgrađeno
1124/74.915Izgrađeno
1124/9 5.502Izgrađeno
1134/18.949Izgrađeno
1134/28.041Izgrađeno
1134/38.041Neizgrađeno
1134/48.186Neizgrađeno
21912.669Izgrađeno
2192 15.589Pravo građenja
2193/113.845Izgrađeno
2193/4239Izgrađeno
21945.927Neizgrađeno
2195/1 5.117Neizgrađeno
2195/44.536Neizgrađeno
2198/111.474Izgrađeno
2199/1 4.078Izgrađeno
2199/23.038Izgrađeno
220031.965Izgrađeno
22011.128 Izgrađeno
221715.454Izgrađeno
2218/11.623Izgrađeno
2218/2 598Izgrađeno
2218/3382Izgrađeno
2218/4649Izgrađeno
22192.249Izgrađeno
22201.844 Izgrađeno
2222/123.178Pravo građenja
2222/210.320Neizgrađeno
2222/34.970Neizgrađeno
2222/46.946 Neizgrađeno
2222/5119.432 Neizgrađeno
2222/814.251Neizgrađeno
2222/139.354Izgrađeno
2222/149.343Neizgrađeno
2222/15 19.033Izgrađeno
2222/169.453Neizgrađeno
2222/1718.820Izgrađeno
2222/1819.099Neizgrađeno
2222/25 2222/25 Neizgrađeno
2222/274.521Neizgrađeno
2223/1583Neizgrađeno
2237/1 9.505 Izgrađeno
2237/237.804Neizgrađeno
2238/12.000Izgrađeno
2238/2384 Izgrađeno
2239 9.844Izgrađeno
4341/15.508Neizgrađeno
Table Data
k.č.br. Površina u m2 Izgrađenost
k.č.br. 1107 18.714 Izgrađeno
k.č.br. 1108/1 2.181 Izgrađeno
k.č.br. 1108/2 9.331 Neizgrađeno
k.č.br. 1108/3 624 Izgrađeno
k.č.br. 1108/4 2.762 Izgrađeno
k.č.br. 1108/5 1.806 Izgrađeno
k.č.br. 1108/6 1.799 Izgrađeno
k.č.br. 1108/7 2.104 Izgrađeno
k.č.br. 1108/8 2.094 Izgrađeno
k.č.br. 1108/9 1.405 Izgrađeno
k.č.br. 1108/10 1.078 Neizgrađeno
k.č.br. 1108/11 169 Izgrađeno
k.č.br. 1108/12 121 Izgrađeno
k.č.br. 1108/13 292 Izgrađeno
k.č.br. 1108/14 55 Izgrađeno
k.č.br. 1108/16 942 Izgrađeno
k.č.br. 1109/1 58.674 Izgrađeno
k.č.br. 1110 76.047 Izgrađeno
k.č.br. 1112/2 79 Izgrađeno
k.č.br. 1112/8 1.950 Izgrađeno
k.č.br. 1112/9 653 Izgrađeno
k.č.br. 1112/13 60 Izgrađeno
k.č.br. 1112/14 69 Izgrađeno
k.č.br. 1115 30.861 Izgrađeno
k.č.br. 1116/1 10.538 Izgrađeno
k.č.br.  1116/7 25.470 Izgrađeno
k.č.br. 1116/10 10.500 Izgrađeno
k.č.br. 1116/13 1.501 Izgrađeno
k.č.br. 1116/15 45 Izgrađeno
k.č.br. 1118 2.185 Izgrađeno
k.č.br. 1119/1 11.558 Izgrađeno
k.č.br. 1119/4 11.225 Izgrađeno
k.č.br. 1119/6 10.313 Izgrađeno
k.č.br. 1121/1 9.180 Izgrađeno
k.č.br. 1121/3 4.139 Izgrađeno
k.č.br. 1121/4 933 Izgrađeno
k.č.br. 1121/5 18.316 Izgrađeno
k.č.br. 1121/7 5.428 Pravo građenja
k.č.br. 1121/10 3.364 Pravo građenja
k.č.br. 1121/11 2.620 Pravo građenja
k.č.br. 1122 127.676 Neizgrađeno
k.č.br. 1124/3 30.651 Izgrađeno
k.č.br. 1124/4 45.218 Neizgrađeno
k.č.br. 1124/5 7.171 Izgrađeno
k.č.br. 1124/6 49 Izgrađeno
k.č.br. 1124/7 4.915 Izgrađeno
k.č.br. 1124/9 5.502 Izgrađeno
k.č.br. 1134/1 8.949 Izgrađeno
k.č.br. 1134/2 8.041 Izgrađeno
k.č.br. 1134/3 8.041 Neizgrađeno
k.č.br. 1134/4 8.186 Neizgrađeno
k.č.br. 2191 2.669 Izgrađeno
k.č.br. 2192 15.589 Pravo građenja
k.č.br. 2193/1 13.845 Izgrađeno
k.č.br. 2193/4 239 Izgrađeno
k.č.br. 2194 5.927 Neizgrađeno
k.č.br. 2195/1 5.117 Neizgrađeno
k.č.br. 2195/4 4.536 Neizgrađeno
k.č.br. 2198/1 11.474 Izgrađeno
k.č.br. 2199/1 4.078 Izgrađeno
k.č.br. 2199/2 3.038 Izgrađeno
k.č.br. 2200 31.965 Izgrađeno
k.č.br. 2201 1.128 Izgrađeno
k.č.br. 2217 15.454 Izgrađeno
k.č.br. 2218/1 1.623 Izgrađeno
k.č.br. 2218/2 598 Izgrađeno
k.č.br. 2218/3 382 Izgrađeno
k.č.br. 2218/4 649 Izgrađeno
k.č.br. 2219 2.249 Izgrađeno
k.č.br. 2220 1.844 Izgrađeno
k.č.br. 2222/1 23.178 Pravo građenja
k.č.br. 2222/2 10.320 Neizgrađeno
k.č.br. 2222/3 4.970 Neizgrađeno
k.č.br. 2222/4 6.946 Neizgrađeno
k.č.br. 2222/5 119.432 Neizgrađeno
k.č.br. 2222/8 14.251 Neizgrađeno
k.č.br. 2222/13 9.354 Izgrađeno
k.č.br. 2222/14 9.343 Neizgrađeno
k.č.br. 2222/15 19.033 Izgrađeno
k.č.br. 2222/16 9.453 Neizgrađeno
k.č.br. 2222/17 18.820 Izgrađeno
k.č.br. 2222/18 19.099 Neizgrađeno
k.č.br. 2222/25 7.132 Neizgrađeno
k.č.br. 2222/27 4.521 Neizgrađeno
k.č.br. 2223/1 583 Neizgrađeno
k.č.br. 2237/1 9.505 Izgrađeno
k.č.br. 2237/2 37.804 Neizgrađeno
k.č.br. 2238/1 2.000 Izgrađeno
k.č.br. 2238/2 384 Izgrađeno
k.č.br. 2239 9.844 Izgrađeno
k.č.br. 4341/1 5.508 Neizgrađeno
UKUPNO: 1.054.933