Poslovno pismo

Poštovani, U cilju realizacije izravnog investiranja u našu industrijsku zonu, javljamo Vam se putem ovog pisma kako bi Vas kao potencijalnog investitora, upoznali s konkurentskim prednostima i mogućnostima ulaganja koje pruža naša lokacija. Javljamo Vam se iz Republike Hrvatske, Grada Donjeg Miholjca, smještenog na istoku zemlje, regija Slavonija i Baranja.  Donji Miholjac je grad smješten na samoj obali rijeke Drave, na granici s Republikom Mađarskom, s izuzetno povoljnim geografskim položajem. Udaljenost Grada Donjeg Miholjca od velikih europskih središnjica poput Budimpešte, Sarajeva, Zagreba i Beograda iznosi tek oko 200 km što uz odlično razvijenu prometnu infrastrukturu garantira i uspješno širenje ka novim tržištima.  Navedeni geografski položaj smješta Donji Miholjac u središte tzv. Nove Europe Donji Miholjac predstavlja povoljnu lokaciju za investiranje zbog niza faktora, odnosno pogodnosti koje omogućuje novim izravnim investicijama. Grad posjeduje industrijsku zonu ukupne površine 127,5 ha smještenu uz gradsku obilaznicu s izravnim pristupom do iste.  U sklopu industrijske zone trenutno posluje ukupno 35 poduzetnika, a za izgradnju novih poslovnih objekata preostalo je još 719.090 m2 građevinskog zemljišta.  Građevinsko zemljište u industrijskoj zoni raspoloživo za prodaju potpuno je opskrbljeno svom potrebnom komunalnom i prometnom infrastrukturom. Osim potpuno infrastrukturno opskrbljenog građevinskog zemljišta, izravnim se investitorima osiguravaju ostale olakšice poput oslobođenja od poreza na tvrtku u početnom periodu, kao i komunalne naknada te povoljnim komunalnim doprinosima po m3 prostora s obrnuto proporcionalnim odnosom cijena/površina. Cijena građevinske parcele iznosi 1,50 €/m2 uz mogućnost kupovine i po cijeni 0,50 €/m2, ovisno o brzini realizacije investicijskog projekta. Grad raspolaže i s kvalificiranom radnom snagom u definiranim ciljnim industrijama koje se žele razvijati u zoni. Ciljni sektori ulaganja u industrijsku zonu jesu prehrambeno prerađivačka, metaloprerađivačka, drvna i industrija plastičnih masa. Ciljni sektor svakako predstavljaju i high tech industrija koja omogućuje dodanu vrijednost kao i sektor računarstva i mrežnih komunikacija za čiju se namjenu gradi i novi smještajni objekt u funkciji poduzetničkog inkubatora. Industrijskom zonom „Janjevci“ u Donjem Miholjcu upravlja Miholjački poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija koja kao info točka pruža sve potrebne informacije o samoj zoni, mogućnostima i poticajnim mjerama koje se mogu ostvariti vezano uz izravno investiranje. S obzirom na svoju temeljnu djelatnost, savjetovanje u poduzetništvu odnosno funkciju poduzetničke potporne infrastrukture, MPC LRA osigurati će maksimalnu podršku u procesu razvoja poslovne djelatnosti odnosno novog investicijskog projekta. Grad Donji Miholjac svojom mrežom poduzetničke potporne infrastrukture,  osigurat će Vam  brzinu i fleksibilnost u cjelokupnom  procesu greenfield investicije, raspoloživu radnu snagu i dobar pristup nacionalnom i međunarodnom tržištu što uz relativno niske troškove rada garantira ostvarivanje profitabilnosti. Nadamo se da Vas je prethodno navedeno potaknulo na razmišljanje o Gradu Donjem Miholjcu i industrijskoj zoni Janjevci kao potencijalnoj investicijskoj odrednici u procesu širenja Vašeg poslovanja i osvajanja novih tržišta. Detaljnije informacije kao i kontakt telefone možete dobiti putem sljedećih web stranica: www.mpc-miholjac.hr i www.zona-janjevci.biz. Sa štovanjem,

Gradonačelnik:

Goran Aladić, dipl. oec.