Uvjeti ulaganja

Greenfield investicije (zemljište je u vlasništvu Grada)

Cijena zemljišta

izgradnja u 24 mjeseca

2,00 /m2
  • od sklapanja ugovora o pravu građenja

izgradnja u 36 mjeseci

3,00 /m2
  • od sklapanja ugovora o pravu građenja

Komunalni doprinos kod gradnje

Kod gradnje obračunava se komunalni doprinos prema m3 i to ovisi o veličini objekta, tako da što je objekt veći, cijena pada (od 10 – 1 kn/m3).

Obujam objekta u m3 Cijena po m3
< 1500
10,00 kn
1501 - 2500
9,00 kn
2501 - 4500
7,50 kn
4501 - 6500
6,50 kn
6501 - 8500
5,50 kn
8501 - 10500
4,50 kn
10501 - 13500
3,50 kn
13501 - 16500
2,50 kn
16501 - 19000
1,50 kn
> 19500
1,00 kn