Pripreme za sanaciju ceste u ulici Vatroslava Lisinskog

Cesta u ulici Vatroslava Lisinskog u Donjem Miholjcu, koja se nalazi na trasi industrijskog kolektora, sanirati će se tijekom ovoga tjedna u sklopu radova na projektu IPAIIIc. Izgradnjom Industrijskog kolektora u okviru projekta „Nastavak izgradnje infrastrukture u Industrijskoj zoni Janjevci“ došlo je do oštećenja ceste, zbog pomicanja trase industrijskog kolektora ispod prometnice.Osigurana su sredstva za sanaciju/asfaltiranje, te će ovi radovi biti završeni do kraja projekta.

Klizi na vrh