Potpisan ugovor o izgradnji

Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca Stjepan Viduka i direktor tvrtke EURCO d.d. iz Vinkovaca Željko Marić potpisali su Ugovor o izgradnji komunalne infrastrukture u Industrijskoj zoni “Janjevci”, kao i o izgradnji zapadnog industrijskog kolektora, koji će odvoditi otpadne vode iz zone do pročistača otpadnih voda. Vrijednost ugovorenih radova je 5.838.242,70 kuna. Radovima će se izgraditi i asfaltirati prometnica s cestovnom infrastrukturom, pješačke i biciklističke staze s kolnim prilazima, oborinska kanalizacija sa separatorom, sanitarno-fekalna kanalizacija i kolektor sanitarno-fekalne kanalizacije.  Rok za završetak radova i predaja infrastrukture na uporabu Gradu je 31. kolovoza 2013. godine. Izvođač radova će do kraja kolovoza biti uveden u poslove i započeti s radovima.

Klizi na vrh