Crpne stanice puštene u probni rad

Završeni su radovi na izgradnji sanitarno-fekalne kanalizacije u Industrijskoj zoni „Janjevci“ u sklopu projekta IPAIIIc. Dvije precrpne stanice koje podižu nivo otpadnih voda u kanalizaciju su priključene na električnu mrežu i puštene u probni rad.


Klizi na vrh