Označavanje projekta

Vizualizacija svih projekata koje sufinancira Europska unija jedna je od bitnih odrednica koje mora ispuniti nositelj projekta nakon potpisivanja ugovora o provedbi projekta. Grad Donji Miholjac i Miholjački poduzetnički centar kao partneri na projektu “Nastavak izgradnje komunalne infrastrukture u Industrijskoj zoni Janjevci” preuzeli su obvezu da na svim gradilištima, svim materijalima koje će izraditi u sklopu ovog projekta, ali i na svoj nabavljenoj opremi istaknu da je ovaj projekt sufinanciran od EU, odnosno u okviru programa IPA IIIc. Sukladno ovim obvezama nositelji projekta su izradili grafičko rješenje, ali i ugradili ove vizualne oznake na sve materijale i opremu. Kako će se radovi na izgradnji infrastrukture odvijati u Industrijskoj zoni “Janjevci”, kao i u dijelu grada, oznake o samom projektu, njegovoj vrijednosti, nositeljima projekta kao i o tome da su projekti sufinancirani od Europske unije, bit će ovih dana postavljene u obliku ploča veličine 2 x 1 metar.

Klizi na vrh