Podaci o industrijskoj zoni “Janjevci” – THE PLACE TO INVEST

Grad Donji Miholjac je osnovao Industrijsku zonu „Janjevci“ u Donjem Miholjcu 2004. godine.

Po veličini zona ulazi u  krug velikih zona (1.274.283 m2), kakvih zona nema u neposrednom okruženju. Industrijska zona „Janjevci“ je centralno sjedište u kojem se koncentrira gospodarstvo Grada Donjeg Miholjca i
susjednih općina koje tradicionalno gravitiraju Donjem Miholjcu (Općine Marijanci, Magadenovac, Viljevo i Podravska Moslavina).

Ciljani sektori:

 1. Metalski sektor,
 2. Sektor automobilske industrije,
 3. Prehrambeni sektor,
 4. Drvoprerađivački sektor,
 5. Informatički sektor

Strateško određivanje ciljeva razvoja Industrijske zone „Janjevci“ definiralo je ovu zonu kao proizvodnu i mjesto gdje će biti locirani industrijski pogoni. Razvoj zone je temeljen prvenstveno na domaćim resursima (poljoprivredno zemljište i vode). U tom smislu su izgrađeni značajni industrijski kapaciteti u prehrambenoj industriji, drvoprerađivačkoj, preradi poljoprivrednih proizvoda i kultura, kao i respektabilni pogoni za proizvodnju i preradu metalnih proizvoda (kamini i peći, građevinski strojevi i oprema) koji su namijenjeni tržištu Europe i šire.

Do sada su izvršena ulaganja u zajedničku komunalnu infrastrukturu, kojom su stvoreni uvjeti za izgradnju poduzetničkih pogona. U navedenom razdoblju je ulagano u infrastrukturu:

   • Ceste, nogostupi, biciklističke staze i parkirališta,
   • Vodoopskrbni sustav (vodovodna mreža i hidrantska mreža),
   • Odvodnja atmosferskih voda (oborinska odvodnja),
   • Sanitarno-fekalna kanalizacija sa crpnim stanicama,
   • Elektroenergetska mreža sa trafostanicama,
   • Plinska mreža,
   • Telefonska mreža.

PODATAKOPIS/UNOS
Ukupna površina zone u m21.274.283
Površina koridora ukupne zajedničke osnovne infrastrukture ukupnog područja obuhvata zone u m263.032
Površina izgrađenog koridora ukupne zajedničke osnovne infrastrukture zone u m236.656
Površina koridora ukupne zajedničke osnovne infrastrukture koji će nastati kao izravan rezultat projekta ZIPI u m250.993
Postotak izgrađenosti koridora ukupne zajedničke osnovne infrastrukture ukupnog područja obuhvata zone nakon provedbe projekta ZIPI81,00
Trenutna popunjenost zone u % (izračun kao za pokazatelj)
IAZ% = (Aktivirana površina zone/ ukupna površina zone)x100
Aktivirana površina zone je ona na kojoj poduzetnik aktivno posluje.
57,00
Broj parcela namijenjenih poduzetničkim aktivnostima u zoni89
Broj poduzeća koja posluju u zoni53
Vrsta zone prema pretežitom tipu aktivnostiIndustrijska