Detalji projekta

IPA IIIc projekt “Nastavak izgradnje infrastrukture u zoni JANJEVCI

Industrijska zona Janjevci smještena je u istočnom dijelu grada Donjeg Miholjca, uz državnu prometnicu Osijek – Slatina. Zona obuhvaća površinu od 1.257.480 m² od čega je ukupno izgrađeno 422.856,00 m². Industrijska se zona može podijeliti u četiri osnovne cjeline. Prvu cjelinu čine stari poslovni objekti izgrađeni sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća na ukupnoj površini od 245.486,00 m².  Drugu cjelinu čini površina od 177.370 m² infrastrukturno opskrbljena 2005. godine. Navedena cjelina predstavlja svojevrstan pilot projekt ulaganja u industrijsku zonu i primjene novog sustava poticanja poduzetničke aktivnosti, potpuno je rasprodana, a obuhvaćala je 10 građevinskih parcela. Treću cjelinu čini aktualni projekt izgradnje infrastrukture koji se odvija na površini od 22,5  ha, obuhvaća 12 građevinskih parcela. Četvrtku, posljednju cjelinu čini preostalih 32 ha površine koje se planira realizirati po završetku ovog projekta.

IPA IIIc projekt “Nastavak izgradnje infrastrukture u zoni JANJEVCI” sastoji se od dvije komponente. Prva se komponenta odnosi na izgradnju infrastrukture kako bi se investitorima osigurale osnovne pretpostavke za izgradnju novih poslovnih objekata odnosno širenje poslovanja dok se druga komponenta sastoji od jačanja profesionalne podrške poduzetništvu prvenstveno poduzetnicima početnicima kao i onima koji se nalaze u fazi rasta i razvoja.

Izgradnja koja se odnosi na aktualni projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti na izgradnji infrastrukture:

  • izgradnja nosive podloge pješačkih staza, biciklističkih staza i kolnih prilaza, ukupno 5.000 m²
  • izgradnja prometnica sa asfaltiranjem i cestovnom infrastrukturom, ukupno 14.670 m²
  • izgradnja oborinske kanalizacije sa separatorom za pročišćavanje, ukupno 0,9 km
  • izgradnja sanitarno fekalne kanalizacije i
  • izgradnja kolektora sanitarno fekalne kanalizacije, ukupno 1,62 km

Projekt uključuje i aktivnosti treninga i edukacija poput treninga za management zone kako bi se osigurala što kvalitetnija profesionalna podrška razvoju poduzetništva kao studijska putovanja namijenjena stjecanju novih znanja i iskustava temeljenih na iskustvima starijih kolega. Predviđene su i određene edukacije, kao svojevrstan pilot-projekt, namijenjene samim poduzetnicima a na temu pokretanja poduzetničkih poduhvata, planiranja i upravljanja samim projektom. Projektom su planirane i aktivnosti promocijske kampanje industrijske zone usmjerene prema stranim i domaćim investitorima u zonu kako bi isti postali svjesni povoljnosti ulaganja i mogućnosti koje im se pružaju ulaganjem u zonu „Janjevci“.

Projektom je osigurano  1.119.415,99 eura, od čega Europska komisija osigurava 839.561,99 eura, Miholjački poduzetnički centar – Lokalna razvojna agencija 26.754,04 i Grad Donji Miholjac 253.099,96 eura. Provođenje projekta planirano je kroz 18 mjeseci i realizacija je počela 01. ožujka 2012. godine.