Ciljevi projekta

IPA IIIc projekt “Nastavak izgradnje infrastrukture u Industrijskoj zoni Janjevci”

Opći cilj

Ostvariti podršku razvoju poduzetništva, razvoju malih i srednjih poduzeća te stvaranju novih radnih mjesta kroz širenje postojeće Industrijske zone.

Specifični ciljevi

  1. Osigurati brži razvoj malog i srednjeg poduzetništva i jačanje konkurentskih prednosti industrijske zone kroz razvoj komunalne infrastrukture u zoni, ali i kroz jačanje razine  znanja i vještina potporne infrastrukture na području Grada Donjeg Miholjca.
  2. Podizanje svijesti među investitorima o poslovnim mogućnostima i inicijativama koje im se pružaju u Gradu Donjem Miholjcu odnosno Industrijskoj zoni Janjevci.