Potpisan ugovor o izgradnji

Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca Stjepan Viduka i direktor tvrtke EURCO d.d. iz Vinkovaca Željko Marić potpisali su Ugovor o izgradnji komunalne infrastrukture u Industrijskoj zoni “Janjevci”, kao i o izgradnji zapadnog industrijskog kolektora, koji će odvoditi otpadne vode iz zone do pročistača otpadnih voda. Vrijednost ugovorenih radova je 5.838.242,70 kuna. Radovima će se izgraditi...

Označavanje projekta

Vizualizacija svih projekata koje sufinancira Europska unija jedna je od bitnih odrednica koje mora ispuniti nositelj projekta nakon potpisivanja ugovora o provedbi projekta. Grad Donji Miholjac i Miholjački poduzetnički centar kao partneri na projektu “Nastavak izgradnje komunalne infrastrukture u Industrijskoj zoni Janjevci” preuzeli su obvezu da na svim gradilištima, svim materijalima koje će izraditi...

Odabran izvođač radova na izgradnji infrastrukture

Projektom “Nastavak izgradnje komunalne infrastrukture u Industrijskoj zoni Janjevci”, a koji se provodi u okviru Programa IPA IIIc, planirani su radovi na izgradnji fizičke komunalne infrastrukture i to: izgradnja cesta, nogostupa i parkirališta, izgradnja oborinske odvodnje, izgradnja sanitarno-fekalne kanalizacije s prepumpnim stanicama i izgradnja industrijskog kolektora. ...

Klizi na vrh